Chovné podmínky

Podmínky pro zařazení psa a feny mezi chovné jedince KCHLS u plemen retrieverů

(v souladu se schválenými chovnými podmínkami retrívrů ČMKU)

Aneb „Chovný pejsek/fenka musí být krásný, zdravý a pracovitý.

I dnes se setkáváme s lidmi, kteří přesně nevědí, jak je to vlastně s těmi ‘labradory a retrívry’ a na ulici se nás ptají, co že je Golda s Emičkou za rasu. Že prý retrievři mají zlatou srst jako Ema, a co že to tedy vůbec máme za psy…  U hnědé Goldy navíc často nevěří, že je to vůbec labrador, když labradoři jsou ‘jen’ světlí, výjimečně pak i černí :-)

Plemeno retriever patří podle FCI (Fédération Cynologique Internationale) do 8. skupiny (přinašeči, slídiči a vodní psi) sekce 1 (přinašeči).  Dále je rozlišováno šest druhů retrieverů, z nichž k nejznámějším patří právě labradorský retriever a golden (zlatý) retriever.

Aby štěňátka dostala PP (průkaz původu), musí oba jejich rodiče splnit následující podmínky a být uznáni chovnými.

1/ Výstavy

Pro uchovnění je nutné absolvovat nejméně dvě výstavy s ohodnocením minimálně Velmi dobrá (VD),  z toho jedna musí být vyššího typu (národní, mezinárodní, klubová, speciální).

2/ Zkoušky

Minimálně OVVR (Ověření vlohových vlastností retrieverů) po dovršení věku 6 měsíců psa nebo feny, jinak všechny zkoušky z lovecké upotřebitelnosti, kde je přezkušováno přinášení .

3/Zdraví

DKK- dysplasie kyčelních kloubů
hodnocení od 0/0 (negativní) až 2/2

Je rozeznáváno pět stupňů: 0 – negativní, 1 – hraniční, 2 – lehký, 3 – střední, 4 – těžký.
Do chovu je vpuštěn jedinec maximálně 2/2 (lehký st. vlevo i vpravo) s tím, že pro něj platí omezení. Nesmí se krýt dva pozitivní jedinci, kteří mají DKK stupeň 2.
Pro sekci retrieverů vyhodnocuje DKK pan MVDr. Jiří Šebek CSc., Veterinární klinika Vltava , České Budějovice.
Vyhodnocené DKK od jiných vyhodnocovatelů nejsou uznány!

Chrup
M3 se neuvažují a mohou chybět. U plemen LR a GR může chybět 1, kromě již zmíněných M3 mimo řezáků a špičáků; u ostatních tj. CHBR, CCR, FCR a NSDTR mohou chybět 2.
I v tomto případě je nutné dodržovat zásadu – krýt chudozubého pouze s plnochrupým.

 

zdroj textu: Zpravodaj KCHLS 2/2006 článek vedoucího Sekce retrieverů – pana Ing. Františka Kordy a http://retriver.cz/sekce/chov_podm_kchls.htm